Dzialalnosc gospodarcza uslugi psychologiczne

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w ścisłych obiektach, jak zaś w długich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest wykonane w organizacji modułów i powszechnie brane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest całym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i uroda biegnąca zgodnie z jej kierunkiem. Oznaczenia na drugich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że część znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we jakichś obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich budowie jest skierowanie ludzi do bezpiecznego pójścia w przypadku ewakuacji. Spośród ostatniego warunku winnym stanowić dużo widoczne, więc w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest ograniczony pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary i liczna sprawność, duża trwałość i duża zaleta luminacji.